previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

آرمونی در شعر چیست ؟


آرمونی در شعر چیست ؟

” آرمونی ” به معنای به هم چسبیدن قسمت های مختلف شعر برای ایجاد تاثیری  واحد و یافتن شکلی متحد و یکسان است .

آنچه که نیمایوشیج در تمام سال های فعالیت خود خواستارش بود همین ایجاد آرمونی در شعر معاصر بود.

نیما اصرار داشت که باید شکل ذهنی شعر در تمام طول شعر ادامه یافته و در یک بیت از بین نرود.

در اشعار گذشتگان پیش از او اگرچه شکل ظاهری ابیات یکی بودند اما شکل ذهنی شعر در بیت اول خاتمه یافته و تا انتها ادامه پیدا نمی کرد .

در حرکت مضامین گذشته تدام نیست. به عبارتی بهتر بیت بعدی یک شعر، مکمل تاثیر بیت نخستین نیست و زیاد به آن ارتباط ندارد .

فقط وزن و قافیه شکلی ظاهری به مضامین مختلف می دهد.

مسئولیت ادبی نیما در مقابل محتوای شعر نیز دقیقا همین بود که میخواست آرمونی لازم را به شعر بدهد. او در این باره بیان کرده است که :

ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی نیست .

نه این کافی است که مضمونی را بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم

نه این کافی است که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراعها  دست به فرم تازه زده باشیم.

از نظر من شعر در یک بیت یا مصرع ناقص است زیرا که یک بیت نمی تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند.

آرمونی در شعر زمانی به دست می آید که مصراع ها و ابیات به صورت دسته جمعی و مشترک وزن تولید کند . من واضع این آرمونی هستم …

 

منبع : کتاب طلا در مس (شعر و شاعری) نوشته دکتر رضا براهنی

 

 


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد