previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

آیا باید فاتحه ی شعر در ایران را بخوانیم ؟


آیا باید فاتحه ی شعر در ایران را بخوانیم ؟

حمیدرضا شکارسری یکی از شاعران بنام معاصر در گفت و گو با خبرنگار جوان بیان کرد که تغییر و تحول الزام حیات شعر و حتی هنر است و در صورتی که شکل و محتوای شعر یا به عبارتی بهتر نحوه ی ارائه ی معنا و فرم آن در طول زمان، تغییر نکند و دچار تحول نشود، باید فاتحه ی آن را خواند. شکارسری با اشاره به اینکه در گذشته سبک های شعری در حدود هر صدسال یک بار تغییر می کرد بیان کرد که امروزه با گسترش تحولات و افزایش سرعت تغییر زندگی، شعر نیز به مراتب بیشتر دچار تغییر می شود. به گونه ای که امروزه تغییرات شعر در ایران سال به سال است. با توجه به اینکه زندگی مدرن انسانی در شعر به تصویر کشیده می شود نوع بیان شعر نیز به گونه ای تغییر میکند که بتواند بشر به روز شده را بیان کند و این عینی گرایی، خصلت شعر مدرن است.