previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

تصویر سازی و کاربرد عناصر خیالی در شعر سنایی


تصویر سازی و کاربرد عناصر خیالی در شعر سنایی

از گذشته تا کنون اصطلاحات عرفانی و فسلفی با زبان هنرمندانه ی شاعران در ایران عجین شده است. به گونه ای که مفاهیم دشوار فلسفی در قالب حکایت های تمثیلی،داستان و منظومه های عرفانی بسیاری از شاعران به چشم می خورد. این امر در آثار شاعران کلاسیک با شدت بیشتری یافت میشود. در میان شاعرانی که از اصطلاحات فلسفی, عرفانی و مفاهیم انتزاعی دشوار استفاده کرده اند نام سنایی یکی از شاعران برجسته ی ایران به چشم میخورد. سنایی که هم شاعر بوده است و هم صوفی، در دیوان اشعار خود با استفاده از مفاهیم عرفانی به تصویر پردازی های نابی پرداخته است. در این مقاله با نحوه ی تصویر سازی خاص سنایی و کاربرد عناصر خیال همچون استعاره،تشبیه،پارادوکس و … در آثار او، آشنا می شوید.

دانلود مقاله ی بررسی و تحلیل تصویرپردازی از عقل در اشعار سنایی