previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

تطبیق نمادهای کهن در شعر سهراب سپهری با داستان شازده کوچولو


تطبیق نمادهای کهن در شعر سهراب سپهری با داستان شازده کوچولو

کهن الگوها، بن مایه های مشترکی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در ضمیر ناخودآگاه انسان­ها جای گرفته است. این مقاله برخی از نمادهای کهن الگویی را در شعر مسافر سهراب سپهری و داستان شازده کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری، با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار داده و به سوالاتی مانند  اینکه این دو شاعر و نویسنده  با استفاده از نمادهای کوه و درخت و دایره چه هدفی را دنیال کرده اند؟؟ پاسخ داده است . نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان داده است که نمادهای به کار رفته در شعر سهراب و داستان شازده کوچولو ریشه در ضمیر ناخودآگاه این دو هنرمند دارد و خواننده را به نگرشی عارفانه و معنوی از محیط پیرامون و وقایع زندگی سوق می دهد.

 

دانلود مقاله ی تطبیق نمادهای کهن الگویی در شعر «مسافر»سهراب سپهری و داستان شازده کوچولو از آنتوان دو سنت اگزوپری