previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

در کشور مردان


در کشور مردان

کتاب “در کشور مردان” رمانی ست سیاسی اجتماعی ، نوشته ی هشام مطر  که توسط انتشارات نیکونشر با ترجمه ی مهدی غبرایی به چاپ رسیده است .

این رمان دوران حکومت قذافی در لیبی را، از زاویه ی دید پسربچه ای شرح می دهد که با مبارزات و ایدئولوژی های آن زمان آشنایی ندارد و

از دیدن شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه و ستمگری های حکومت تعجب کرده است .

وچود صحنه هایی همچون  شکنجه ی پدر  راوی، سوزاندن کتاب های او و یا  پخش صحنه ی اعدام از تلویزیون در این رمان باعث میشود

که خواننده که ترس و تحقیر را تا مرز استخوان های خود حس کند و بداند که انسان یا باید با حکومت ستمگر همکاری کنند یا بمیرد ….

لازم به ذکر است که این رمان با ترجمه ی شبنم سمیعیان نیز توسط  نشر کوله پشتی به انتشار رسیده است.