previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

زیبایی شناسی ادبیات داستانی در ایران


زیبایی شناسی ادبیات داستانی در ایران

منظور از ادبیات داستانی عامه پسند، نوعی از ادبیات است که مخاطبان آن عامه ی مردم هستند و بر پایه ی علایق توده ای از مردم شکل گرفته است . با توجه به اینکه ادبیات داستانی عامه پسند، مولفه ای با وجهه ی کلی و عمومی است و به آن  ادبیات بازاری می گویند، کمتر از سوی پژوهشگران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. به گونه ای که بعضی از منتقدان اعتقاد دارند چون ادبیات عامه پسند به جای اینکه خواننده را به تفکر وا دارد فقط چند ساعتی او را سرگرم می کند، ژانر ادبی نازلی است که ارزش بررسی ندارد. با این حال در این مقاله سعی کرده است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای ضمن بیان مفاهیم پایه، به زیباشناسی این نوع از ادبیات بپردازد.

 

 

دانلود مقاله ی زیبایی شناسی ادبیات داستانی عامه