previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

زیبایی شناسی هنر روایت در مجموعه داستان هوشنگ گلشیری


زیبایی شناسی هنر روایت در مجموعه داستان هوشنگ گلشیری

هنر روایت یکی از عوامل زیباشناسانه ی داستان است . به گونه ای که در یک داستان خوب و قوی مولفه های زیباشناسانه ای همچون نقطه ی دید، کانون روایت،انتخاب گفتار و غیره وجود دارد. اکثر منتقدان نیز به اهمیت روایت در داستان اشاره کرده اند و معتقدند که روایت از بنیادی ترین اصل متون نمایشی و داستانی است. بنابراین یک مخاطب برای درک درست متون ادبی نیاز به شناخت روایت و مولفه های آن دارد. این مقاله به بررسی مولفه ی وجه یعنی کانون روایت و فاصله در مجموعه داستان نیمه ی تاریک ماه نوشته شده توسط هوشنگ گلشیری (نویسنده ی مدرن مکتب داستان نویسی اصفهان) می پردازد و برجسته ترین ویژگی های آثار گلشیری مانند به کار بردن تکنیک های پیچیده ی روایی را بیان می کند.

 

دانلود مقاله ی بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت

 


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد