previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

شعر چیست


شعر چیست

آنچه مطالعه می کنید خلاصه ای از  فصل اول کتاب “طلا در مس” نوشته ی دکتربراهنی است . خبر و رویداد

در این بخش که شعر و اشیا نام دارد، دکتر براهنی بیان می کند که شعرنتیجه ی بروز یک حالت ذهنی در انسان است.

یعنی برای شاعر شرایطی پیش می آید که میتواند با اشیا و اتفاقات پیرامون خود ارتباط برقرار کند .

مسلما این ارتباط با تمامی اشیا نیست بلکه در یک لحظه شاعر با بعضی از اشیا ارتباط کامل برقرار میکند و از بعضی دیگر به طور موقت چشم می پوشد.

نتیجه ی تمامی این شرایط ایجاد یک حالت عارفانه در فرد میشود  که به جای پیوند با معبود، با اشیا پیرامون خود ارتباط پیدا می کند.

به همین دلیل است که شاعر را “عارف مادی” نیز می نامند. ذهن شاعر همانند یک کارخانه است که بر مبنای خود بودن و دیگر بودن اشیا عمل میکند.

یعنی میتواند به راحتی اشیایی که از نظر سایر افراد کاملا عادی هستند را به صورت دیگری  که شاید انسان باشد، تصور کند و این دقیقا همان پایه و اصول شعر است .

بدین ترتیب متوجه می شویم که ارکان اصلی یک شعر عروض و  قافیه نیست و چیزهایی مافوق این ها است.