previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

قالب شعر مثنوی


قالب شعر مثنوی

یکی از قالب های شعری کهن فارسی، قالب شعری مثنوی یا دوتایی است.  شعر مثنوی به دلیل عدم محدودیت در به کارگیری قافیه و  همچنی به سبب ساختار خاصی که دارد دارای ابیات زیادی می باشد و معمولا برای سرودن داستان های بلند مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارتی بهتر با توجه به اینکه هر بیت در این قالب از شعر، دارای قافیه ای جداگانه می باشد،دست شاعر برای به کارگیری کلمات بسیار باز است و از همین رو مثنوی نه تنها برای داستان بلکه برای بیان هر گفته ای طولانی کاربرد دارد.

شکل به کارگیری قافیه در شعر مثنوی:

………………….الف …………………. الف
…………………. ب …………………. ب
…………………. ج  …………………. ج
…………………. د  …………………. د

 

ظهور مثنوی از قرن سوم و چهارم در ادبیات ایران باعث ایجاد بهترین آثار ادبی از شاعران بزرگی همچون فردوسی،سنایی،مولوی و نظامی گنجوی شده است.

 

 

 


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد