previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

نقد ساده نویسی در شعر


نقد ساده نویسی در شعر

برخلاف دهه ی 1370 که پیچیدگی و دشواری در شعر اوج گرفته بود، در دهه ی 1380 جریان ساده نویسی در شعر به میان آمد و به دنبال آن شاعران طرفدار این جریان  برای جذب مخاطبان خاص خود، از هرگونه پیچیدگی و دشواری در شعر پرهیز کردند و اینگونه از شعر را شعر سهل یا ممتنع لقب دادند . اگرچه شاعران ساده نویس یک یا چند دفتر از اشعار خود را به ثبت رسانده اند اما با توجه به اینکه هنوز اشعار آنها به صورت حرفه ای مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است، تعیین جایگاه شاعرانه ی آنها در ادبیات بدون تکیه بر نقدهای حرفه ای و درست و درمان کار آسانی نیست . بنابراین در طی این مقاله سعی شده است تا جریان شعری ساده نویسی ایجاد شده در دهه ی 80 ، از نظر محتوایی و ساختاری مورد بررسی قرار گیرد.

 

دانلود مقاله ی نقد زیباشناختی شعر سهل و ممتنع