previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

هیس


هیس

هیسسسس
شهرفریاد نمیزند
پر از هیاهو و جیغ
قصه های ناگفته
لبهای دوخته شده
شهر بغض میکند
ابر میشود
مجاله میشود
باران میبارد
فرود می آید
همه به گمانشان زمستان آمده
هه
اشکهایی از جنس ابر
از دل ابر
هیسسسس
شهر فریاد نمیزند…..

 

 

 

 

نوشته شده توسط نورا حکیمی