previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

کشف شگردهای خاص حافظ در به کارگیری فعل


کشف شگردهای خاص حافظ در به کارگیری فعل

حافظ با زیبایی مسحور کننده ای که در کلام خود دارد، توانسته والاترین مضامین را در قالب شعر به نمایش بگذارد و با شگردها و معماری های خاص خود واژها را به گونه ای در اشعارش به کار ببرد که هیچ کس قادر به تغییر آن نباشد. اشعار زیبای این شاعر از روابط پنهان اجزای کلام حکایت می کند و موسیقی کلمات را بh روح خاطب در می آمیزد. قابلیت های متفاوت شعر حافظ باعث شده است تا پژوهشگران شعر وی را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار دهند . این مقاله نیز با بررسی کاربرد فعل در غزلیات حافظ، شگردهای خاص شاعر را در آفرینش تصویر به گونه ای متفاوت آشکار سازد.

 

دانلود مقاله ی هنر به کارگیری فعل در اشعار حافظ