دو برداشت روانکاوانه درباره ی شازده کوچولو

کریستین دولاروش کوداما  Christine de Larroche-Kodama این مقاله را به مناسبت اجرای نمایش شازده کوچولو توسط گروه تئاتر اگزیت نوشته است و در آن برداشت های دو پژوهشگر و روانکاو به نام ماری لوئیز فون ...