بررسی شیوه های بسط کلام در شعر فریدون مشیری

فریدون مشیری یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که با توانسته با سرودن اشعاری که عمدتا محتوایی عاشقانه دارند، عواطف و احساسات مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار دهد. اندیشه ی رمانتیک و عاشقانه ... مطالب بیشتر