تلگرام جایگزین روابط اجتماعی شده است

به نقل از ایسنا رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است که تلگرام جایگزین ورزش و روابط اجتماعی در ایران شده است الهیار ملکشاهی اظهار کرد: تلگرام وسیله‌ای مانند سایر ابزارهای ارتباطی از جمله سایت خبرگزاری، رادیو ... مطالب بیشتر