خرید 2.5 میلیاردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناشران کتاب

به گفته ی  روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، گروه انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ، در طی جلسات 559 و 600 خود، خرید ۷۴۹ عنوان کتاب در ۱۱۸ هزار و ۹۵۰ ... مطالب بیشتر