وزارت ارتباطات با خانه ی تئاتر دست تفاهم می دهد

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران،آذری جهرمی  در دیدار با اعضای خانه ی تئاتر از پیشنهاد عقد تفاهم نامه بین وزارت و خانه تئاتر، استقبال کرد . به گزارش از روابط عمومی خانه ی تئاتر، محمد جواد ... مطالب بیشتر