دلیل قاچاقی بودن کتاب های ایبوک در ایران چیست؟

به گفته ی حسین عابدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال دلیل اصلی قاچاق کتاب های ایبوک در ایران عادت است . کشور ایران قوانین کپی رایت را رعایت نمی کند و یک ناشر، به راحتی ... مطالب بیشتر